Badania wody

Przetestowaliśmy Naszą Wodę z dystrybutorów w certyfikowanym laboratorium JARS i otrzymaliśmy potwierdzenie skuteczność Naszych urządzeń w filtrowaniu wody

Sprawozdanie z badań
Badanie wody Jars
Badanie wody Jars