badania-wody

Badania wody

Przetestowaliśmy Naszą Wodę z dystrybutorów w certyfikowanym laboratorium JARS (aktualnie GBA POLSKA) i otrzymaliśmy potwierdzenie skuteczność Naszych urządzeń w filtrowaniu wody

Sprawozdanie z badań
Badanie wody Jars
Badanie wody Jars

Aktualnie firma JARS to GBA POLSKA